3TŻ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/2 DP k.3 WF-2/2 #3c sg.3 tech_gastr_t-1/2 MD k.3
WF-2/2 #3c sg.3
usługi_gas-1/2 MD s.9
inst_el-2/2 ev l.4
usługi_gas-1/2 MD s.10
2 8:50- 9:35 prac_obsł-1/2 MD s.9
MUE-2/2 ev l.2
matematyka MK s.8 JOZ-1/2 RB s.6
WF-2/2 #3c sg1
r_biologia-1/2 HS s.18
inst_el-2/2 ev l.4
j.polski AM s.11
3 9:45-10:30 prac_obsł-1/2 MD s.9
OMIE-2/2 ev l.2
WF-1/2 #3d sg.2
Pom_el-2/2 SP l.1
religia-1/2 DP pk.2 org_prog_gas-1/2 MD s.9
r_fizyka-2/2 AK s.10
u_hist.i sp. JW s.6
4 10:50-11:35 j.polski AM s.11 j.angielski Ja s.17 prac_gast-1/2 IZ s.9
Pom_el-2/2 SP l.1
tech_gastr_t-1/2 MD s.9
masz_el-2/2 SP l.1
WF-1/2 #3d sg.2
r_fizyka-2/2 AK s.17
5 11:40-12:25 zas_żyw-1/2 HS OR
r_fizyka-2/2 AK s.17
prac_gast-1/2 IZ k.2
DGE-2/2 BJ k.3
matematyka MK s.14 prac_żyw_i_p-1/2 IZ s.9
MIE-2/2 #MI l.4
WF-1/2 #3d sg1
MUE-2/2 ev l.4
6 12:30-13:15 j.polski AM s.6 prac_gast-1/2 IZ k.2
elektronika-2/2 ev l.2
j.niemiecki RB l.6 r_biologia-1/2 HS pk.2
MIE-2/2 #MI l.2
u_hist.i sp. JW s.18
7 13:25-14:10 r_biologia-1/2 HS s.11
OMIE-2/2 ev l.4
prac_gast-1/2 IZ k.2
elektronika-2/2 ev l.4
r_matematyka MK s.11 MIE-2/2 #MI l.2 godz.wych AM s.11
8 14:20-15:05 tech_gastr_t-1/2 MD s.9 prac_gast-1/2 IZ k.2 etyka-2/2 #e3 s.15 MIE-2/2 #MI l.2 GDG-1/2 BJ s.6
Obowiązuje od: 4 października 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-10-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum